Miniprieskum spokojnosti poslucháčov s kvalitou prijímaného signálu a poskytovaných doplnkových dátových služieb v oblasti skúšobného vysielania T-DAB / T-DAB+
Vážení respondenti,
v súvislosti so spustením digitálného rozhlasového vysielania v systéme T-DAB si Vás dovoľujeme poprosiť o vyplnenie nasledujúceho dotazníka za účelom vyhodnotenia pokrytia tohto typu vysielania a skutočného záujmu obyvateľstva. Predpokladané vypočítané pokrytie (interný zdroj VÚS) je zobrazené na priložených obrázkoch (Bratislava, Nitra, Košice, Banská Bystrica, Žilina) a môže sa mierne líšiť od skutočného. Tieto rozdiely môžu byť identifikované aj vďaka Vám.
Vopred ďakujeme za Váš čas.